About
Du an Charm Resort Ho Tram la mot khu nghi duong cao cap nam o bai bien Ho Tram, so huu quy mo 50ha nam trai dai 4km tren cung duong bien Ho Tram. Tai phan khu dau tien The Six Premier, Charm Group da danh toi 7,2ha de kien tao to hop nghi duong va tri lieu suc khoe chuyen sau dang cap va quy mo nhat Viet Nam. Khong chi tien phong kien tao ky nguyen “Wellness Resort” cua khu vuc, Charm Resort Ho Tram con mang den tai san truyen doi danh gia cho chu nhan tuong lai.
Hotline: 0789355779
Email: sale@charmresort-hotram.vn
Address: Ap Ho Tram, Xa Phuoc Thuan, Huyen Xuyen Moc, Tinh Ba Ria - Vung Tau
Charm Group: https://charmresort-hotram.vn/charm-group/
Facebook: https://www.facebook.com/charmresorthotramvtvn
Youtube: https://www.youtube.com/@duancharmgroup
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/charmresorthotramvn
Twitter: https://twitter.com/resorthotram
Pinterest: https://www.pinterest.com/charmresorthotramvtvn/
Flickr: https://www.flickr.com/people/charmresorthotramvn/
Dribbble: https://dribbble.com/charmresorthotramvn/about
Gab: https://gab.com/charmresorthotramvn
Comments
Issues with this site? Let us know.