About
Huber Tr?n là cái tên khá n?i ti?ng trong c?ng d?ng casino. M?t trong s? ít ngu?i thành công trong linh v?c này t?i Trung Qu?c. Cùng tham kh?o chi ti?t v? v? CEO tr? tu?i tài cao này trong bài vi?t này nhé.
V? Huber Tr?n - thông tin chung
? Tên th?t: Tr?n Van Lân
? Tu?i: 39.
? Ngày sinh: 10/02/1985.
? Noi sinh: huy?n Thanh Mi?n, t?nh H?i Duong, Vi?t Nam.
? H?c v?n: C? nhân d?i h?c kinh doanh Cheng Kong Trung Qu?c.
? S? nghi?p: 8 nam c? v?n sòng bài casino “The Venetian” ? Macao, tr? thành CEO tr? tu?i c?a m?t công ty l?n linh v?c logistic t?i t?nh Vân Nam.
? Tài s?n ròng: 10 t? USD (tính d?n nam 2020)
? Tình tr?ng gia dình: Ðã k?t hôn (2012) và có con gái (2014).
Website: https://ae888online.com/author/huber-tran
Authorl: https://ae888online.com/
https://ae888online.com/huber-tran-chuyen-gia-casino-ae888/
https://ae888online.com/casino-lon-nhat/
https://ae888online.com/game-bai-no-hu/
https://ae888online.com/chien-thuat-tai-xiu/
https://ae888online.com/casino-hang-dau/
https://ae888online.com/game-bai-jackpot/
https://ae888online.com/tai-xiu-sicbo/
https://ae888online.com/casino-truc-tuyen-uy-tin/
https://www.facebook.com/profile.php?id=61555713031520
https://twitter.com/hubertranae888
https://www.tumblr.com/blog/hubertranae888
https://www.pinterest.com/hubertranae888/
https://www.reddit.com/user/hubertranae888/
https://www.youtube.com/@hubertranae888
https://www.flickr.com/people/199893874@N03/
https://www.blogger.com/profile/14300942577837832613
https://www.multichain.com/qa/user/hubertranae888
https://gravatar.com/motlleyjoseluis448
https://fliphtml5.com/homepage/hapaw/huber-tr?n/
https://qiita.com/hubertranae888
https://inkbunny.net/hubertranae888
https://anyflip.com/homepage/ahtph#About
https://rotorbuilds.com/profile/30075
https://replit.com/@MotlleyJoseluis
https://sites.google.com/view/hubertranae888/home
Comments
Issues with this site? Let us know.